Mateřská škola Osvobození v Poštorné

Vycházíme z toho, že pro zdravý rozvoj dítěte je důležité ponechat dětem dostatek prostoru a času pro hru. .
Více o škole

Distanční vzdělávání

Provoz Mateřské školy Břeclav, Osvobození 1, příspěvková organizace
v období distančního vzdělávání

O naší mateřské škole

Mateřská škola Břeclav, Osvobození 1, příspěvková organizace je školou se třemi třídami o počtu 75 dětí (maximální kapacita školy 85 dětí). Všechny třídy jsou heterogenní (smíšené), pro děti od 3 do 6, popř. 7 let.

Fotogalerie ze školy

Podívejte se na život v naší škole z blízka. Pravidelně fotíme veškeré akce vašich dětí, a tak vám neunikne nic z jejich dětství.

Přihláška do MŠ

Přihláška do naší mateřské školy v elektronické podobě. Přihlašte vaše dítě do školy Osvobození

O škole

Mateřská škola Břeclav, Osvobození 1, příspěvková organizace je školou se třemi třídami o počtu 75 dětí (maximální kapacita školy 85 dětí). Všechny třídy jsou heterogenní (smíšené), pro děti od 3 do 6, popř. 7 let. Děti jsou do mateřské školy přijímány podle kritérií, která jsou stanovena po dohodě se zřizovatelem – Městským úřadem Břeclav a jejichž splnění je pro přijetí podmínkou. Do tříd jsou děti rozděleny podle věku, pohlaví, rodinných vazeb nebo přání rodičů.

 

Více o škole

Aktivity naší školy

Společné aktivity pro děti a rodiče

Pro děti a jejich rodiče máme na školní rok připraveno množství společných aktivit.

Mikulášská nadílka

V adventním období chystáme pro děti každoročně „Mikulášskou nadílku,“ kdy naši mateřskou školu navštíví Mikuláš s čerticí a andělem.

Vynášení moreny – vítání jara

Také vynášení Moreny patří ke každoročním aktivitám. Děti se podílejí na výrobě Moreny, kterou po Smrtné neděli nesou od mateřské školy až ke splavu na Dyji.

Více o aktivitách školy

Novinky ze školy

 • DISKOTÉKA na zahradě 25.6.2024
  0
  Poslední předprázdninovou dopolední akcí pro děti bude diskotéka s panem Kotyzou, který pro děti vybírá...
 • ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY 21.6.2024 OD 16,30 HODIN
  0
  Zveme všechny děti z naší školy v pátek na závěrečný zábavný program Pasování předškoláků s...
 • Prázdniny SRPEN 2024
  0
  VÁŽENÍ RODIČE, BĚHEM MĚSÍCE ČERVNA UHRAĎTE PROSÍM ŠKOLNÉ NA MĚSÍC SRPEN, VČ. ZASLÁNÍ ZÁLOHY NA STRAVNÉ!!!...
 • NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
  0
  NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: MŠ + Berušky    515 518 332 Kytičky                515 518 331 Sluníčka              515 518 333 Ředitelna        ...
Všechny aktuality

Operační programy

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Operační program Výzkum , vývoj a vzdělávání

Naše škola v současné době realizuje projektu vyhlášený Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), v prioritní výzvě 3, v rámci výzvy č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Doba realizace projektu je 24 měsíců.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Proběhlo v letech 2016 – 2018 – bylo ukončeno.